Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

  • Jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR a tedy, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu a to především pro plnění smlouvy. Dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
  • Kupující tímto dává souhlas se zpracováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, doručovací adresa, email a telefon (dále jen jako „osobní údaje“).
  • Kupující tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby (za účelem) uzavírání Objednávek a kupních smluv a pro potřeby řádného plnění práv a povinností vyplývajících z těchto vztahů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
  • Kupující je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen Prodávajícího v přiměřené době informovat o změně osobních údajů.
  • Osobní údaje chrání správce osobních údajů v maximální možné míře. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma firmy, spravující účetnictví a kurýrní službě pro účely doručení objednaného Produktu. Kupujícímu nebudou zasílány, ani nabízeny žádné newslettery, ani marketingové akce.